Veelgestelde vragen

  1. Wat is een geschiktheidsonderzoek?
  2. Waar kan ik me aanmelden voor een geschiktheidsonderzoek voorzij-instroom?
  3. Kan ik ook in deeltijd werken?
  4. Krijg ik een tegemoetkoming in de studiekosten?
  5. Waar vind ik onderwijsvacatures?

1. Wat is een geschiktheidsonderzoek?
Met een geschiktheidsonderzoek wordt vastgesteld of je geschikt bent om direct les te geven in een bepaald vak. Bovendien wordt duidelijk op welke punten je aanvullende scholing en begeleiding nodig hebt. Als zij-instromer mag je tijdelijk (maximaal twee jaar) als leraar worden benoemd; in die benoemingsperiode volg je de afgesproken scholing en word je op de werkplek begeleid. Is die scholing afgerond, dan leg je een bekwaamheidsonderzoek af, zodat je de onderwijsbevoegdheid verwerft die je nodig hebt. Het geschiktheidsonderzoek wordt - onder verantwoordelijkheid van een lerarenopleiding - uitgevoerd door twee assessoren; de ene is een opleider en de andere een leraar uit het veld waar je tot leraar wilt worden benoemd.

terug naar de vragen

2. Waar kan ik me aanmelden voor een geschiktheidsonderzoek voor zij-instroom?
Veel hogescholen en universiteiten waaraan lerarenopleidingen zijn verbonden, kunnen een geschiktheidsonderzoek uitvoeren. De school kan je voor een geschiktheidsonderzoek aanmelden bij een hogeschool of universiteit.
Zie Leroweb.nl

terug naar de vragen

3. Kan ik ook in deeltijd werken?
Ja, dat is mogelijk. Sommige scholen hebben vacatures voor een parttime dienstverband. Verder kun je in overleg met je werkgever altijd afspraken maken over de omvang van de betrekking.

terug naar de vragen

4. Krijg ik een tegemoetkoming in de studiekosten?
Vanuit de financiering die scholen ontvangen van het ministerie van OCW kan de school kosten dekken die met de zij-instroom samenhangen, zoals kosten van scholing (doorgaans in de vorm van contractonderwijs), van begeleiding, van loonverlet en dergelijke. Je kunt daarover dus afspraken maken met de school.
Wanneer als je als student bent ingeschreven aan een lerarenopleiding, dus als je collegegeldplichtig bent kun je wellicht voor een tegemoetkoming in de studiekosten in aanmerking komen. Je moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Om na te gaan of je in aanmerking komt, neem je contact op met:
DUO
tel.: 050-599 77 55.
Of: www.duo.nl

Heb je een uitkering en ga je als zij-instromer aan de slag, dan kan de uitkerende instantie je vertellen wat de consequenties zijn.


terug naar de vragen

5. Waar vind ik onderwijsvacatures?
Vacatures kun je vinden op diverse vacaturesites, maar ook in kranten (personeelsadvertenties, veelal in de zaterdaguitgave) of via het UWV-werkbedrijf. Steeds vaker ook vind je vacatures op LinkedIn.

terug naar de vragen

Veelgestelde vragen
Zoeken
Werken in het onderwijs