Ik sta met een tijdelijke ontheffing voor de klas

Ik geef al les, maar heb nog geen bevoegdheid
 
Alsnog je bevoegdheid halen?
Je bent in het voortgezet onderwijs gaan werken met een tijdelijke ontheffing van een baan. Maar om les te mogen geven, heb je eigenlijk een lesbevoegdheid nodig. Heb je een afgeronde hbo- of wo-opleiding, dan kun je die bevoegdheid alsnog halen, via het zij-instroomtraject.

Het zij-instroomtraject in het kort
Jijzelf of de school waarop je lesgeeft, vraagt bij een lerarenopleiding een geschiktheidsonderzoek (assessment) aan. Hieruit blijkt of je genoeg opleiding en (levens)ervaring hebt om les te kunnen blijven geven. Ook blijkt hieruit welke aanvullende scholing en begeleiding je nog nodig hebt om je bevoegdheid te halen. Uiterlijk twee jaar nadat je begonnen bent als zij-instromer, leg je een bekwaamheidsonderzoek af. Slaag je daarvoor, dan krijg je een getuigschrift en ben je een volledig bevoegd leraar.
Lees hier meer over zij-instromen.

Een stapje terug als aanloop?
Het geschiktheidsonderzoek kan uitwijzen dat je eigenlijk nog niet direct les kunt geven. Dan moet je alsnog een lerarenopleiding volgen, waarbij je - in overleg met de opleidingsinstelling - voor bepaalde onderdelen mogelijk vrijstelling kunt krijgen.

Hoeveel geld en tijd kost de opleiding?
Hoeveel uren je les gaat geven en hoeveel tijd je kwijt bent aan de opleiding hangt af van de conclusies van het geschiktheidsonderzoek en de afspraken die je maakt met de school en de lerarenopleiding. Je bent als zij-instromer verplicht om het opleidingstraject te doorlopen, terwijl de school die jou als zij-instromer met werk belast, verplicht is om je daartoe in staat te stellen. Je sluit daarover een scholings- en begeleidingsovereenkomst met je school en met een lerarenopleiding naar keuze. Samen met de school bespreek je welke kosten voor jou zijn en welke kosten je vergoed krijgt.

Subsidie voor zij-instromers
Scholen in het  primair onderwijs, voortgezet onderwijs (voortgezet) speciaal onderwijs of instellingen in het middelbaar beroepsonderwijs die mensen uit andere sectoren als zij-instromer in dienst willen nemen, kunnen in aanmerking komen voor subsidie, wanneer de zij-instromer nog geen onderwijsbevoegdheid heeft. Met deze subsidie kunnen zij de kosten betalen van een geschiktheidsonderzoek, scholing, begeleiding en studieverlof (vervangingskosten). Scholen die een zij-instromer aantrekken, kunnen 20.000 euro subsidie krijgen. De subsidie maakt deel uit van de Regeling Lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom. De school vraagt de subsidie aan.
Ga voor meer informatie naar de website van duo.  

Ik sta met een tijdelijke ontheffing voor de klas
Zoeken
Werken in het onderwijs